ANTWERP DRIVE

3 & 4 juni 2023 – ANTWERP EXPO

0

Your cart

ANTWERP DRIVE

3 & 4 juni 2023 – ANTWERP EXPO

0

Your cart

ANTWERP DRIVE

3 & 4 juni 2023 – ANTWERP EXPO

0

Your cart

Toggle menu

Algemene voorwaarden

1. Het voorschot factuur is te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. De facturen zullen in twee gesplitst worden. 50% voorschot en 50% voor opbouw. Indien, door de klant, direct de 2 facturen tezamen betaald worden, zal er 10% korting verkregen worden.

2. Er zal niet kunnen/mogen opgebouwd worden vooraleer de totale factuur voldaan is, tenminste 14 dagen op voorhand.

3. Op facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijl intrest van 2% per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 10%, aangerekend.

4. De partijen verklaren, in geval van betwisting, bij uitsluiting bevoegdheid aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen toe te kennen.

5. De klant blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn stand en het navolgen van de regels van Antwerp Expo. De klant verklaard hierbij de regels van Antwerp Expo gelezen te hebben.

6. De klant wordt geacht zichzelf en zijn stand te verzekeren alvorens de opbouw. IMKA BVBA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gebeurlijke diefstal of ongelukken bij de opbouw, tijdens de beursdagen alsook de afbraak.

7. De exposant kan/mag zijn verkregen oppervlakte niet doorverhuren aan derden zonder het akkoord van IMKA BVBA.

8. Indien, op welke manier ook, voor de exposant het niet mogelijk zou zijn om mee te doen aan de beurs, zal het voorschot niet terugvorderbaar zijn.

9. Indien, door overmacht, de beurs niet zal kunnen doorgaan (bv pandemie) zal het voorschot dienen voor de eerstvolgende editie.

10. De klant betaald voor de naakte oppervlakte, behalve waneer dit expliciet anders beschreven wordt op het factuur. De extra’s kunnen aangevraagd worden bij Antwerp Expo en zal volgens hun prijslijst doorgerekend worden.